วันนี้โลโก้ Google เป็นการฉลองวันเกิดปีที่ 101 ให้กับ Akira Yoshizawa นักพับกระดาษ origami
การพับกระดาษโอริกามิของญี่ปุ่น สันนิฐานว่าอาจได้ รับวัฒนธรรมการพับกระดาษจากชาวจีน ที่นิยมมากในสมัยราชวังศ์ซ้อง (ปี ค.ศ. 960-1279) นอกจากนี้ ยังมีหลักฐานการพับกระดาษที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป โดยเป็นรูปเรือกระดาษขนาดเล็ก ปรากฏอยู่ในงานเขียน เดอ สฟาอีรา มุนดิ (De sphaera mundi) ในปี ค.ศ. 1490 หลักฐานการพับโอริกามิที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น คือ บทกลอนสั้นของอิฮาระไซคาคุ (lhare Saikaku) เมื่อปี ค.ศ. 1680 ที่บรรยายถึงผีเสื้อกระดาษที่ใช้ใน งานเฉลิมฉลองพีธีสมรสแบบชินโต ซึ่งเป็นสัญลักษณ์การพับกระดาษ โอริกามิของเจ้าบ่าวและเจ้าสาว แม้ว่าโอริกามิจะได้รับความนิยมมากมาตั้งแต่อดีต แต่ด้วยวัสดุที่นำมาใช้นั้นเป็นกระดาษ ซึ่งย่อยสลายง่ายกว่าวัสดุชนิดอื่น ทำให้หลักฐานเกี่ยวกับโอริกามิไม่หลงเหลืออยู่เลย มีเพียงแค่บันทึกต่างๆ ที่กล่าวถึงเท่านั้น ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 อากิระ โยชิซาว่า (Akira Yoshizawaโคโช อุชิยาม่า (Kosho Uchiyama)และบุคคลอื่นๆ ได้ร่วมกันคิดค้นการพับกระดาษโอริกามิที่เป็นมาตรฐาน ดังเช่นในปัจจุบันขึ้น โดยอากิระได้สร้างสรรค์การพับกระดาษโอริกามิที่ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะเรเนส ซองส์ และสร้างแผนภาพการพับกระดาษโอริกามิแบบต่างๆ ขึ้น

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://webboard.edtguide.com/topics/Akira+Yoshizawa+ครบรอบวันเกิด+ปีที่+101+ของนักพับกระดาษ+origami-1748-1-1.html

วันนี้โลโก้ Google ฉลองให้กับวันสตรีสากล 8 มีนาคม ครับ!!

ประวัติความเป็นมา ของ วันสตรีสากล เกิดขึ้นจากกรรมกรหญิงในโรงงานทอผ้า รัฐนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกาได้พากันลุกฮือประท้วงให้นายจ้างเพิ่มค่าจ้าง และเรียกร้องสิทธิของพวกเธอ แต่สุดท้ายกลับมีผู้หญิงถึง 119 คนต้องเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ ด้วยการที่มีคนลอบวางเพลิงเผาโรงงานที่พวกเธอนั่งชุมนุมกันอยู่ โดยเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในวันที่ มีนาคม ค.ศ.1857 (พ.ศ.2400)

ขอบคุณที่มา
http://www.oknation.net/blog/nookieland/2012/03/08/entry-1 

โลโก้ Google ฉลองครบรอบวันเกิด 155 ปีให้กับ Heinrich Rudolf Hertz ที่มาของหน่วย ความถี่ บนโลกเรา
 
ภาพลูกคลื่นวิ่งไปมา ในหน้าจอ ออสซิโลสโคป คงเป็นสัญลักษณ์ ที่นักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์คุ้นเคยกันเป็นอย่างดี แถมยังมีการเรียกหน่วยต่างๆ ออกมาให้เราจดจำไปใช้ในการเรียนการสอน ด้วย
 
แต่รู้หรือไม่ ว่าที่มีของหน่วยความถี่ ที่เรียกว่า Hertz นั้น มาจากอะไร?
 
Hertz เป็นชื่อที่แต่งตั้งให้ เพื่อเป็นเกียรติ กับนักวิทยาศาสตร์ นามว่า  Heinrich Rudolf Hertz  นั่นเอง
 
ชื่อ:ไฮน์ริช  เฮิร์ตซ์ ( Heinrich Rudolf Hertz )
มีชีวิตในช่วง: 1857-1891
สัญชาติ: เยอรมนี
 
ประวัติ:   Heinrich Rudolf Hertz  จบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเบอร์ลิน และรับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์สอนวิชาฟิสิกส์ที่มหาวิทยาลัยคีล จากการค้นพบที่สำคัญของ แมกซ์เวลล์ ทำให้  Heinrich Rudolf Hertz  หันมาสนใจการศึกษาเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า   การศึกษาของแมกซ์เวลล์พบว่า ถ้านำตัวนำมารับประจุไฟฟ้า หรือให้คายประจุไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว มันจะต้องเกิดการส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกไปด้วย  เพราะประจุที่ให้แก่ตัวนำนั้นจะไม่ขึ้นอยู่ในตัวนำตลอดไป แต่มันจะคายประจุออกมาเรื่อยจนกระทั่งเป็นกลางทางไฟฟ้า 
 
การคายประจุแบบนี้จะเป็นการแพร่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมานั่นเอง    Heinrich Rudolf Hertz  คิดว่าหากนำสายตัวนำมาต่อเข้ากับแหล่งกำเนิดจะทำให้กระแสไฟฟ้าวิ่งไปจนสุดปลายสาย ที่ไม่ต่อกลับเข้าวงจร กระแสไฟฟ้าจะเคลื่อนที่ต่อไปอีกหรือไม่   ในความคิดของแมกซ์เวลล์ กระแสไฟฟ้าจะแพร่กระจายเหมือนกันเสียงของระฆังที่ถูกตี   ส่วนความดังของเสียงจะขึ้นกับระยะทาง    
 
Heinrich Rudolf Hertz ได้ทำการทดลองนี้ซ้ำโดยใช้ขดลวด 2 ขด เป็นอุปกรณ์ ขวดที่ 1 ทำหน้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้า และขดที่ 2 ทำหน้าที่รับสัญญาณ   ผลการทดลองของเขาเป็นไปตามทฤษฏีของแมกซ์เวลล์ทุกประการ  กล่าวคือ แม่เหล็กไฟฟ้าสามารถเคลื่อนที่ผ่านอากาศได้    Heinrich Rudolf Hertz  ได้พัฒนาสายอากาศ(Antenna) สำหรับส่งสัญญาณหลายชนิด และได้ทดสอบคุณสมบัติทางแม่เหล็กไฟฟ้าของวัสดุหลายชนิด ภายหลังเขาจึงได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์
ที่มา http://www.oknation.net/blog/nookieland/2012/02/22/entry-1